ungarsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypotesen blev testet med data dækning...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Til at opsummere...
Összefoglalva, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Summarisk,...
Összefoglalva ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Alt i alt...
Összességében ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
I det store og hele...
Egészében véve ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...fører os til den konklusion at...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Vi kan derefter se at...
Láthatjuk, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alt dette peger på det faktum at...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ligevægtigt...
Összevetve...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Brugt til at give en klar konklusion
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare