finsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Yhteenvetona...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Yhteenvetona...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Kaiken kaikkiaan
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Yleisesti ottaen
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Näemme siis, että...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Kaiken kaikkiaan
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare