fransk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Pour résumer...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
En résumé...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Globalement...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Dans l'ensemble...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...nous amène à la conclusion que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
On peut alors voir que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Tout cela indique que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
En définitive...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare