Græsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Εν περιλήψει,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Εν ολίγοις,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Εν συντομία,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Σε γενικές γραμμές,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Συνοπτικά...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare