nederlandsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Samengevat ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Samenvattend ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Al met al ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Over het geheel ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Alles wijst erop dat ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Over het geheel genomen ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare