kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare