portugisisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Este trabalho começou apontando...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
A prévia discussão buscou...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Resumindo, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Em suma, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Em síntese, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
De modo geral, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...nos leva à conclusão de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Pode-se ver então que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Tudo isso aponta para o fato que ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Recapitulando, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare