rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare