russisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Мы начали доклад с того, что...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Последующее обсуждение было попыткой...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Гипотезы были проверены на практике путем...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
В целом...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
В общем...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... позволяет нам сделать вывод, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Таким образом мы видим, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Все это указывает на то, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
В балансе...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare