spansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
En resumen,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
En síntesis,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
En definitiva,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
En términos generales,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... nos lleva a la conclusión de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Podemos evidenciar que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Todo esto apunta a...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
En resumen...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare