tyrkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Özetlemek gerekirse ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Kısacası ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Sonuç olarak ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Genel olarak ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
... bizi ... sonucuna götürür.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Daha sonra görebiliriz ki ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare