ungarsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We opened this paper by noting…
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
The foregoing discussion has attempted to…
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
The hypotheses were tested with data covering…
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
To sum up…
Összefoglalva, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
In summary, …
Összefoglalva ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
All in all…
Összességében ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
By and large…
Egészében véve ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
…leads us to the conclusion that…
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
The arguments given above prove that…
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
We can see then, that…
Láthatjuk, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
All of this points to the fact that…
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Understanding...can help reveal…
A .... megértése segíthet felfedni ....
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
On balance…
Összevetve...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Brugt til at give en klar konklusion
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Our study serves as a window to an understanding of the process…
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare