engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Ni komencis ĉi paperon kun...
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
La antaŭa diskuto provis...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
La hipotezoj estis testitaj kun datumoj, ke kovras...
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Por resumi…
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
En resumo,...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Ni sentas, ke nia studo plifortigas akademian komprenon de la faktoroj...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Entute...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Ĝenerale...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...kondukas nin al la konkludo, ke...
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
La argumentoj donitaj supre pruvas, ke...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Ni povas vidi, ke...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Ĉiuj kondukas al la fakto ke...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Kompreni... povas helpi malkaŝi...
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Entute...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Kelkaj limigoj de nia studo kaj areoj por estonta esplorado devus esti nomata...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tiel, nia tezo estas, ke estas nombro de faktoroj, ke...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
Klare, iuj de propozicioj, ke ni proponis ne estas tute solaj...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
Tamen, ni opinias, ke la kontribuo de nia papero ripozas sur tri areoj...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nia studo servas kiel fenestro al kompreno de la procezo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare