japansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Yhteenvetona...
結論として、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Yhteenvetona...
まとめると、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Kaiken kaikkiaan
全体に目を向けると、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Yleisesti ottaen
全般的に見て、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
前述の議論は・・・・を証明している。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Näemme siis, että...
・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Kaiken kaikkiaan
あらゆる点から見て、・・・・
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
したがって、・・・・という事実がある。
Brugt til at give en klar konklusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Brugt til at anerkende lånte ideer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare