spansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
En la introducción de este trabajo mencionamos...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
La discusión anterior ha tenido la intención de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Yhteenvetona...
En resumen,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Yhteenvetona...
En síntesis,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Kaiken kaikkiaan
En definitiva,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Yleisesti ottaen
En términos generales,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... nos lleva a la conclusión de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Näemme siis, että...
Podemos evidenciar que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Todo esto apunta a...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Kaiken kaikkiaan
En resumen...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Brugt til at give en klar konklusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare