svensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Hypoteserna testades med data från ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Yhteenvetona...
Sammanfattningsvis ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Yhteenvetona...
För att sammanfatta ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Kaiken kaikkiaan
Till slut...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Yleisesti ottaen
I stort sett/På det stora hela ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
... leder oss till slutsatsen att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Argumenten ovan visar att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Näemme siis, että...
Vi kan då se att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Allt detta pekar på att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Kaiken kaikkiaan
På det hela taget ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Brugt til at give en klar konklusion
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare