dansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Pour résumer...
Til at opsummere...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
En résumé...
Summarisk,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Globalement...
Alt i alt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Dans l'ensemble...
I det store og hele...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
...fører os til den konklusion at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
On peut alors voir que...
Vi kan derefter se at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tout cela indique que...
Alt dette peger på det faktum at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendre...peut aider à dévoiler...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
En définitive...
Ligevægtigt...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Brugt til at give en klar konklusion
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare