japansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Nous avons ouvert cette thèse en notant...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Pour résumer...
結論として、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
En résumé...
まとめると、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Globalement...
全体に目を向けると、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Dans l'ensemble...
全般的に見て、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...nous amène à la conclusion que...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
前述の議論は・・・・を証明している。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
On peut alors voir que...
・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tout cela indique que...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendre...peut aider à dévoiler...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
En définitive...
あらゆる点から見て、・・・・
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
したがって、・・・・という事実がある。
Brugt til at give en klar konklusion
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Brugt til at anerkende lånte ideer
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare