kinesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
我们以说明...开始这篇论文
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
前面的讨论旨在...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
假设被...方面的数据验证
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Εν περιλήψει,...
总结来说,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Εν ολίγοις,...
归纳一下,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Εν συντομία,...
总之,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
总体而言,...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...让我们得出...的结论
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
上述论据证实...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
我们可以看出...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
所有这些都指向...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
了解...可以帮助揭示...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Συνοπτικά...
权衡一下,...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
因此,我们的论点是有一些因素...
Brugt til at give en klar konklusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare