koreansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Εν περιλήψει,...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Εν ολίγοις,...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Εν συντομία,...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Συνοπτικά...
모든 것을 고려하여, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Brugt til at give en klar konklusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Brugt til at anerkende lånte ideer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare