rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Εν περιλήψει,...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Εν ολίγοις,...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Εν συντομία,...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Σε γενικές γραμμές,...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Συνοπτικά...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare