vietnamesisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
... से यह नतीजा निकलता है कि...
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
संक्षेप में...
Tóm lại...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Tóm lại...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर देता है.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Về tổng thể...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Nhìn chung...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... इससे हमे यह पता चलता है कि...
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
हम यह देख सकते हैं कि...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
... có thể giúp chứng tỏ...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
... के अनुसार
Nhìn nhận một cách khách quan...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन करना उपयोगी होगा, जैसे...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Brugt til at give en klar konklusion
यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Brugt til at anerkende lånte ideer
तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare