engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Samengevat ...
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Samenvattend ...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Al met al ...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Over het geheel ...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Over het geheel genomen ...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare