italiensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Samengevat ...
Riassumendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Samenvattend ...
Concludendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Al met al ...
Complessivamente...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Over het geheel ...
In generale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
.... ci porta a concludere che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Siamo dunque portati a credere che...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alles wijst erop dat ...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Over het geheel genomen ...
Tirando le somme...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give en klar konklusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare