polsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Samengevat ...
Podsumowując, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Samenvattend ...
W podsumowaniu, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Al met al ...
W sumie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Over het geheel ...
Ogólnie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...prowadzi do wniosku, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Widzimy więc, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alles wijst erop dat ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Over het geheel genomen ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Brugt til at give en klar konklusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare