rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Samengevat ...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Samenvattend ...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Al met al ...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Over het geheel ...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... leidt ons tot de conclusie dat ...
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Alles wijst erop dat ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Over het geheel genomen ...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare