dansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Riassumendo...
Til at opsummere...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Concludendo...
Summarisk,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Complessivamente...
Alt i alt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
In generale...
I det store og hele...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ci porta a concludere che...
...fører os til den konklusion at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Siamo dunque portati a credere che...
Vi kan derefter se at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alt dette peger på det faktum at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Tirando le somme...
Ligevægtigt...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Brugt til at give en klar konklusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare