nederlandsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Riassumendo...
Samengevat ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Concludendo...
Samenvattend ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Complessivamente...
Al met al ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
In generale...
Over het geheel ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ci porta a concludere che...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Siamo dunque portati a credere che...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Alles wijst erop dat ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Tirando le somme...
Over het geheel genomen ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Brugt til at give en klar konklusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare