rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Riassumendo...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Concludendo...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Complessivamente...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
In generale...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ci porta a concludere che...
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Siamo dunque portati a credere che...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Tirando le somme...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare