tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Riassumendo...
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Concludendo...
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Complessivamente...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
In generale...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
.... ci porta a concludere che...
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Siamo dunque portati a credere che...
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Tirando le somme...
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare