fransk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Nous avons ouvert cette thèse en notant...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
L'analyse qui vient d'être réalisée avait pour but de...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Les hypothèses furent testées avec des données couvrant...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
結論として、・・・・
Pour résumer...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
まとめると、・・・・
En résumé...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Nous présumons que notre étude améliore la compréhension académique des facteurs...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
全体に目を向けると、・・・・
Globalement...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
全般的に見て、・・・・
Dans l'ensemble...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
...nous amène à la conclusion que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
前述の議論は・・・・を証明している。
Les arguments abordés ci-dessus prouvent que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
・・・・ということが見て取れる。
On peut alors voir que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Tout cela indique que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Comprendre...peut aider à dévoiler...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
あらゆる点から見て、・・・・
En définitive...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Un nombre de restrictions liées à notre étude devraient être mentionnées...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
したがって、・・・・という事実がある。
Finalement, notre thèse démontre qu'il y a un certain nombre de facteurs qui...
Brugt til at give en klar konklusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Il est clair que certaines propositions qui ont été faites ne sont pas entièrement nouvelles...
Brugt til at anerkende lånte ideer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Cependant, nous soumettons que la contribution de notre travail repose sur trois secteurs...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Notre étude est une fenêtre sur la compréhension du processus...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare