koreansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
結論として、・・・・
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
まとめると、・・・・
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
全体に目を向けると、・・・・
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
全般的に見て、・・・・
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
前述の議論は・・・・を証明している。
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
・・・・ということが見て取れる。
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
あらゆる点から見て、・・・・
모든 것을 고려하여, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
したがって、・・・・という事実がある。
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Brugt til at give en klar konklusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Brugt til at anerkende lånte ideer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare