svensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypoteserna testades med data från ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
結論として、・・・・
Sammanfattningsvis ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
まとめると、・・・・
För att sammanfatta ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
全体に目を向けると、・・・・
Till slut...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
全般的に見て、・・・・
I stort sett/På det stora hela ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... leder oss till slutsatsen att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenten ovan visar att ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
・・・・ということが見て取れる。
Vi kan då se att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Allt detta pekar på att ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
あらゆる点から見て、・・・・
På det hela taget ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
したがって、・・・・という事実がある。
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Brugt til at give en klar konklusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare