tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
結論として、・・・・
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
まとめると、・・・・
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
全体に目を向けると、・・・・
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
全般的に見て、・・・・
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
・・・・は・・・・という結果を導いている。
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
前述の議論は・・・・を証明している。
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
・・・・ということが見て取れる。
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
これらの全てが・・・・という事実を示している。
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
あらゆる点から見て、・・・・
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
したがって、・・・・という事実がある。
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare