arabisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
لتلخيص ما سبق...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
إجمالاً، ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
إجمالا...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
نستطيع أن نرى أنّ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
في نهاية الأمر...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare