engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare