polsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
Podsumowując, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
W podsumowaniu, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
W sumie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
Ogólnie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
...prowadzi do wniosku, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
Widzimy więc, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare