rumænsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
Însumând totul...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
Rezumând,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
Per ansamblu...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
În mare...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
...ne duce la concluzia că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
Putem observa prin urmare că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
Pentru a restabili echilibrul...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare