russisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
Мы начали доклад с того, что...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
Последующее обсуждение было попыткой...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
Гипотезы были проверены на практике путем...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
Подводя итог...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
В целом...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
В общем...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
... позволяет нам сделать вывод, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
Таким образом мы видим, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
Все это указывает на то, что...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
В балансе...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare