tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare