tyrkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

我们以说明...开始这篇论文
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
前面的讨论旨在...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
假设被...方面的数据验证
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
总结来说,...
Özetlemek gerekirse ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
归纳一下,...
Kısacası ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
总之,...
Sonuç olarak ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
总体而言,...
Genel olarak ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...让我们得出...的结论
... bizi ... sonucuna götürür.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
上述论据证实...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
我们可以看出...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
所有这些都指向...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
了解...可以帮助揭示...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
权衡一下,...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
因此,我们的论点是有一些因素...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Brugt til at give en klar konklusion
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Brugt til at anerkende lånte ideer
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare