polsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
요약하면, ...
Podsumowując, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
요약하면, ...
W podsumowaniu, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
대체로, ...
W sumie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
대체로, ...
Ogólnie...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...prowadzi do wniosku, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Widzimy więc, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
모든 것을 고려하여, ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Brugt til at give en klar konklusion
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Brugt til at anerkende lånte ideer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare