portugisisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Este trabalho começou apontando...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
A prévia discussão buscou...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
요약하면, ...
Resumindo, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
요약하면, ...
Em suma, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
대체로, ...
Em síntese, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
대체로, ...
De modo geral, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
...nos leva à conclusão de que...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Pode-se ver então que...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Tudo isso aponta para o fato que ...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
모든 것을 고려하여, ...
Recapitulando, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Brugt til at give en klar konklusion
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Brugt til at anerkende lånte ideer
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare