italiensk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Questo lavoro si è aperto con l'osservazione di...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
L'obiettivo di questa ricerca era quello di...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Le ipotesi presentate sono state sostenute da numerosi dati riguardanti...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Podsumowując, ...
Riassumendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
W podsumowaniu, ...
Concludendo...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
W sumie...
Complessivamente...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Ogólnie...
In generale...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
.... ci porta a concludere che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Le argomentazioni appena illustrate valgono a riprova del fatto che...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Widzimy więc, że...
Siamo dunque portati a credere che...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Tutto ciò per riconfermare, ancora una volta...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Comprendere.... ci aiuta, dunque, a...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Tirando le somme...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Si deve, inoltre, tener conto di alcuni fattori che rendono questo studio limitato ad una particolare area di ricerca...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Riteniamo che questa ricerca contribuisce al miglioramento della comprensione accademica su determinari fattori, quali...
Brugt til at give en klar konklusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Chiaramente alcune delle interpretazioni presentate non sono solo il frutto unico ed originale di questa ricerca ma...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Riteniamo comunque che il contributo del nostro lavoro abbia delle risonanze in tre settori principali...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Il nostro studio contribuisce alla comprensione del processo...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare