japansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Podsumowując, ...
結論として、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
W podsumowaniu, ...
まとめると、・・・・
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
W sumie...
全体に目を向けると、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Ogólnie...
全般的に見て、・・・・
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
前述の議論は・・・・を証明している。
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Widzimy więc, że...
・・・・ということが見て取れる。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ogólnie rzecz biorąc, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
したがって、・・・・という事実がある。
Brugt til at give en klar konklusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Brugt til at anerkende lånte ideer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare