koreansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
이 논문은 ...에 대한 질문으로 시작 되었습니다.
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
...을 하기 위해, 앞서 보여드린 연구와 토론이 있었습니다.
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
그 가설은 ... 자료를 통해 실험되었고, ...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Podsumowując, ...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
W podsumowaniu, ...
요약하면, ...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
이번 연구는 ....분야의 학문적 이해를 한층 높였습니다.
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
W sumie...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
Ogólnie...
대체로, ...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...prowadzi do wniosku, że...
우리는 ...을 통해 ....라는 결론을 얻습니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
위의 주장들은 .... 을 증명하여 줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Widzimy więc, że...
그렇다면, 우리는 ...을 알 수 있습니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
이 모든것은 ...을 알려줍니다.
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
...에 대한 이해는 ... 사실을 더욱 부각시켜줍니다.
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Ogólnie rzecz biorąc, ...
모든 것을 고려하여, ...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
우리의 연구에서 있었던 몇 가지의 제약들과, 앞으로의 연구에서 다뤄져야 할 부분으로는 ...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
그러므로, 우리의 논제는 ....한 여러가지 요소가 있다는 것 입니다.
Brugt til at give en klar konklusion
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
아시다시피, 이 연구에서 제안한 몇가의방법들은 전혀 새로운 것들이 아닙니다.
Brugt til at anerkende lånte ideer
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
하지만, 이 연구는 다음의 세가지 방면에서 크게 기여할 것으로 보입니다.
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
이 연구는 ... 분야에 대한 이해를 높이는데 크게 기여할 것입니다.
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare