engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Este trabalho começou apontando...
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
A prévia discussão buscou...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Resumindo, ...
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Em suma, ...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Em síntese, ...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
De modo geral, ...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...nos leva à conclusão de que...
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Os argumentos apresentados acima provam que ...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Pode-se ver então que...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tudo isso aponta para o fato que ...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Recapitulando, ...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare