engelsk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
We opened this paper by noting…
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
The foregoing discussion has attempted to…
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
The hypotheses were tested with data covering…
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Însumând totul...
To sum up…
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Rezumând,...
In summary, …
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Per ansamblu...
All in all…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
În mare...
By and large…
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...ne duce la concluzia că...
…leads us to the conclusion that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
The arguments given above prove that…
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Putem observa prin urmare că...
We can see then, that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Toate aceste argumente indică faptul că...
All of this points to the fact that…
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Understanding...can help reveal…
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Pentru a restabili echilibrul...
On balance…
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Brugt til at give en klar konklusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Brugt til at anerkende lånte ideer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare