tjekkisk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
În mare...
Celkem vzato...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Brugt til at give en klar konklusion
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare