dansk | Fraser - Akademisk | Afslutning

Afslutning - Opsummering

En la introducción de este trabajo mencionamos...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Brugt til at starte et sammendrag af afhandlingen
La discusión anterior ha tenido la intención de...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Brugt til at beskrive hvad du har prøvet på at opnå i denne afhandling
Las hipótesis fueron examinadas con los datos relacionados con...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Brugt til at beskrive de data du har brugt og hvordan det hjalp dine argumenter
En resumen,...
Til at opsummere...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling
En síntesis,...
Summarisk,...
Brugt som en generel åbning til at beskrive hvad det er du har prøvet på at opnå med denne afhandling

Afslutning - Afsluttende

Creemos que nuestro estudio contribuye a mejorar el entendimiento académico de los factores...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Brugt til at give et overblik over afhandlingen og til at forklare hoved resultatet af denne afhandling
En definitiva,...
Alt i alt...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
En términos generales,...
I det store og hele...
Brugt til at give en generel vurdering af afhandlingen
... nos lleva a la conclusión de que...
...fører os til den konklusion at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Los argumentos antes mencionados prueban que...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Brugt til at give en klar konklusion med solide argumenter til at understøtte det
Podemos evidenciar que...
Vi kan derefter se at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Todo esto apunta a...
Alt dette peger på det faktum at...
Brugt til at give en klar konklusion efter at have skrevet dine understøttende argumenter
Tener un mejor entendimiento de... puede ayudar a develar...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Brugt til at give beviser, der støtter din konklusion yderligere
En resumen...
Ligevægtigt...
Brugt til at give en objektiv evaluering af dine resultater
Debemos mencionar ciertas restricciones que tuvo nuestro estudio y algunas áreas que pueden ser analizadas en el futuro...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Kommer i afhandlingens konklusion til at erkende enhver begrænsende faktor
Así, nuestra tesis establece que hay cierto número de factores...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Brugt til at give en klar konklusion
Sin duda, algunas de las proposiciones que hemos ofrecido no son totalmente nuevas...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Brugt til at anerkende lånte ideer
Sin embargo, planteamos que la contribución de nuestro trabajo se basa en tres áreas...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Brugt til at understrege hoved konklusionerne af denne afhandling
Nuestro estudio da pie a un proceso de entendimiento...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Brugt til at udtrykke hvad afhandlingen sigtede efter at forklare